Adsorbia

Adsorbia

App StoreGoogle play

Adsorbia utspelar sig inuti Adacolumn. Cello är en cellulosaacetat-kula och blir ditt vapen i kampen mot de
inflammatoriskt aktiva granulocyterna och monocyterna. Håll ett finger på Cello och styr den så snabbt som
möjligt mot de antågande granulocyterna och monocyterna. När en kula är full kan du dubbelklicka på den
för att generera en ny.

Lycka till!

Adde
”Hej! Det är jag som är Adde, även kallad Adacolumn. I mig finns över 30 000 cellulosakulor som fångar upp de inflammatoriskt aktiva granulocyterna och monocyterna”