Behandling

BEHANDLING

Här kan du läsa om olika behandlingar för ulcerös kolit och Crohns sjukdom.
Den behandling som används vid ulcerös kolit och Crohns sjukdom riktar mer eller mindre in sig på de vita blodkropparna och deras olika sätt att kommunicera. Genom att minska immunförsvarets reaktion mot tarmen kan besvären lindras och man kan uppnå remission, dvs. att symtomen avtar eller försvinner helt under en period.

AFERES

Granulocyt- och monocytadsorptionsaferes (Adacolumn)

Krångligt namn, javisst, men desto enklare att förklara. Aferes betyder att man tar bort något från blodbanan. Den mest uppenbara skillnaden mellan Adacolumn och de andra behandlingarna i den här listan är att Adacolumn inte är ett läkemedel, utan en behandlingsmetod/medicinteknisk behandling. Vid behandling med Adacolumn tar man bort vissa vita blodkroppar (granulocyter och monocyter) från blodet. Närmare bestämt de vita blodkroppar som bidrar till inflammationen i tarmen vid ulcerös kolit och Crohns sjukdom. I dag är Adacolumn är ett alternativ för dig som inte tål läkemedel, inte fått tillräcklig effekt av läkemedel eller inte bör använda läkemedel. Metoden utförs på över 25 sjukhus runt om i Sverige. Läs mer om Adacolumn här.

LÄKEMEDEL

5-ASA (Salazopyrin)

De här medicinerna tas som tabletter och minskar inflammationen i tarmen genom att hämma signaleringen mellan de inflammatoriska cellerna. 5-ASA-tabletterna är ofta de första som sätts in vid inflammatorisk tarmsjukdom, framför allt vid milda former av sjukdomen.

Steroider (kortison)

Steroider minskar inflammationen i tarmen och används ofta vid skov, när tarmen är väldigt inflammerad. Steroider används oftast bara några månader i taget och oftast inte för underhållsbehandling, framför allt på grund av risk för biverkningar.

Immunhämmare

Immunhämmare gör vad de heter, hämmar kroppens immunförsvar som är överaktivt vid ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

Biologiska läkemedel

Idag finns tre typer av biologiska läkemedel: TNF-hämmare, integrinhämmare och interleukinhämmare. TNF-hämmare verkar genom att blockera TNF-alfa som bidrar till signaleringen mellan de inflammatoriska cellerna. På så vis minskas en del av den immunologiska reaktionen i tarmen, dvs. färre vita blodkroppar börjar angripa tarmen. Behandlingen kan ges regelbundet, t.ex. genom dropp eller genom sprutor. Integrinhämmare verkar genom att påverka vissa cellers möjlighet att ta sig från blodbanan till vävnaden i tarmen. Interleukinhämmare gör precis så som namnet anger, läkemedlet hämmar de cytokiner som kallas interleukin så att de inte kan reagera på inflammationen.

BEHANDLINGAR

Crohns sjukdom

Vid aggressiva former av Crohns sjukdom och vid förträngningar i tarmen kan det vara nödvändigt att ta bort angripna områden med kirurgi. Kirurgisk behandling har dock minskat i omfattning tack vare att nya läkemedel har tillkommit.

Ulcerös kolit

Kirurgisk behandling kan bli nödvändig i få fall, och då tas hela tjocktarmen bort.

MAGDALENA BERÄTTAR OM SIN BEHANDLING MED ADACOLUMN

Spela videoklipp