Visste du att

Visste du att

VISSTE DU ATT

om IBD, tarmen, immunförsvaret, Adacolumn och din vård
IBD
  • Är ett tillstånd av obalans i vårt immunförsvar. Lär dig mer genom vårt quiz Lilla IBD-skolan.
  • Betyder ”INFLAMMATORY BOWEL DISEASE”, dvs. inflammatorisk tarmsjukdom.
  • Är ett samlingsnamn för inflammatorisk tarmsjukdom, dvs. ulcerös kolit och Crohns sjukdom samt en form som kallas för oklassificerad kolit.
  • Kan debutera i alla åldrar men Crohns vanligtvis före 30-års ålder, ulcerös kolit mellan 20–40 års ålder.
  • KAN BEHANDLAS PÅ OLIKA SÄTT: antingen med läkemedel eller genom att avlägsna inflammatoriskt aktiva celler med aferes eller att operera bort den del av tarmen som är inflammerad. Ibland behöver man kombinera dessa olika behandlingsmetoder.
  • Målet med behandling vid IBD bör vara att kunna leva ett normalt liv utan symtom.
Sjukdomen
  • VID ULCERÖS KOLIT är endast tjocktarmen drabbad av inflammation. Många patienter med ulcerös kolit är inte symtomfria trots behandling med ett eller flera läkemedel.
  • Varje år får cirka 1000 personer diagnosen ulcerös kolit i Sverige.
  • VID CROHNS SJUKDOM kan inflammationen drabba hela mag-tarm kanalen. Orsaken till ulcerös kolit och Crohns sjukdom kan vara ärftlighet, stress och obalans i tarmfloran.
  • Varje år får cirka 500 personer diagnosen Crohns sjukdom i Sverige och drygt 20 000–35 000 personer beräknas leva med sjukdomen.
Tarmen
  • Tarmen är lika stor som en fotbollsplan, om man skulle sträcka ut alla dess delar.
  • Vår tarm är ca 7 meter lång.
Adacolumn
 • Behandling med Adacolumn ger möjlighet för kroppen att återställa balansen i immunförsvaret.
 • Adacolumn är en s.k. AFERESBEHANDLING. Aferes innebär att något tas bort från blodet.
 • Adacolumn används av över 25 sjukhus/kliniker runt om i landet.
 • Varje Adacolumn-kolonn innehåller över 30,000 cellulosaacetatkulor.
 • Under behandling med Adacolumn tar man bort de celler (vita blodkroppar) som man tror har mest betydelse för inflammationen i tarmen. Adacolumn liknar på sätt och vis en cellfälla som fångar de vita blodkroppar som ”attackerar tarmen”. Läs mer här.
 • Adacolumn började användas i Sverige 2001.
 • Över 50,000 patienter har behandlats med Adacolumn runt om i världen.
 • Adacolumn uppfanns av japanska forskare för mer än 20 år sedan.
 • De vita blodkroppar som är inblandade i inflammationen har specifika receptorer, ”klor”, som gör att de kan fastna på cellulosa-kulorna under en behandling med Adacolumn.
 • Det finns ett register i vilket sjukvården samlar data om Adacolumn och andra behandlingar för att ytterligare öka kunskapen om de olika behandlingsalternativen.
 • Adacolumn kan vara ett alternativ för dig som inte tål läkemedel, inte fått tillräcklig effekt av läkemedel, inte bör använda läkemedel eller när kirurgi är olämplig.Den 1 januari 2015 inträdde en ny lag som ger dig som patient ett ökat inflytande. I korthet innebär det att du som patient har ett större inflytande över din behandling. Läs mer här. Om du som patient är osäker på den medicinska bedömning du har fått så kan du ha rätt till en ny bedömning, s.k. Second opinion. Läs mer här.